Õppeteenustasud

 
Õppeteenustasud 2019/2020 (pdf)
 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeteenustasud 2018/2019. õppeaastal 

 Õppeteenustasud 2018/2019 õppeaastal (pdf)    

1. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel
Õppeteenuse liik Maksumus
Osakoormusega õpe 1500 €/õppeaasta
Täis- ja osakoormusega õpe üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel* 1500 €/õppeaasta
Täiskoormusega õpe bakalaureuseõppekavadel "Helilooming ja elektronmuusika" ning magistriõppekava "Helilooming" üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel 500 €/õppeaasta
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasuda tuleb 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist ) 33 €/ainepunkt
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kelle nominaalne õppeaeg on lõppenud Loengulises aines
33 €/ainepunkt, individuaaltundidega aines 99 €/ainepunkt, maksimaalselt 1500 €/ õppeaasta
Bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine lisa-aastal (täiskoormusega õppes, pärast nominaalse õppeaja lõppu) Õppekavadel MI, HE, HL, IO 500 €,
teistel 200 €
* Ei kehti järgmistel õppekavadel: Lavakunst (bakalaureuseõpe), Muusika interpretatsioon (magistriõpe), Muusikapedagoogika (magistriõpe), Interpretatisoonipedagoogika (magistriõpe).
   
2. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
Õppeteenuse liik Maksumus
Täiskoormusega õpe õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasele*, alates 2018. a vastuvõtust** 600 €/õppeaasta
Täiskoormusega õpe õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasele*, kes on immatrikuleeritud enne 2018. aastat** 550 €/õppeaasta
Osakoormusega õpe õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasele 1500 €/õppeaasta
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasu arvestatakse 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist ja makstakse ulatuses, mis ületab semestri tasu) 33 €/ainepunkt
Täis- ja osakoormusega õpe õppekaval "Muusika" välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu*, alates 2018. a vastuvõtust** 6000 €/õppeaasta
Täis- ja osakoormusega õpe õppekaval "Muusika" välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu*, kes on immatrikuleeritud enne 2018. aastat** 5500 €/õppeaasta
Täiskoormusega õpe õppekaval „Kultuurikorraldus“ 2500 €/õppeaasta
Osakoormusega õpe õppekaval „Kultuurikorraldus“ 1500 €/õppeaasta
Eksami kordussooritus õppekaval „Kultuurikorraldus“ 30,00 €
Aine kordusläbimine või aine läbimine lisa-aastal või eksternina õppekaval „Kultuurikorraldus“ 55 €/ainepunkt
Magistritöö kaitsmine lisa-aastal või eksternina õppekaval „Kultuurikorraldus“ 500 €/õppeaasta
* Euroopa Liidu üliõpilaseks loetakse üliõpilast, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus. 

** Kui lisa-aastal õppival üliõpilasel on täita vähem kui 30 ainepunkti, arvestatakse õppeteenustasu 55 €/ainepunkt loengulises aines ja 170 €/ainepunkt individuaaltundidega aines.

   
3. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe eksternidele ja individuaalprogrammi alusel õppijatele
Õppeteenuse liik Maksumus
Õpe loengulises või rühmaaines 55 €/ainepunkt
Õpe individuaaltundidega aines 170 €/ainepunkt
Eksternina sooritatud bakalaureuse- või magistrieksam ning
magistritöö kaitsmine
Õppekavadel MI, HE, HL, IP 500 €,
teistel 200 €
Eksternina sooritatud tavaeksam või arvestus, õppeine "Lõputöö" kaitsmine 50,00 €, "Lõputöö" 100,00€
Individuaalne õppe- või konsultatsioonitund 40,00 €
Piiratud harjutamisvõimalus EMTA ruumides (lisandub ainepunkti või eksamitasule) 250 €/semester
   
 4. Õppeteenustasud doktoriõppes                                                 
Õppeteenuse liik Maksumus
Osakoormusega õpe 1500 €/õppeaasta
   
5. Õppeteenustasud ettevalmistuskursusel  
Õppeteenuse liik Maksumus
Ettevalmistuskursus Euroopa Liidu üliõpilasele*: - täisprogramm
- ainult eriala
2500 €/õppeaasta
1700 €/õppeaasta
Ettevalmistuskursus välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu* 6000 €/õppeaasta
 * Euroopa Liidu üliõpilaseks loetakse üliõpilast, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.  
   
6. Muud tasud                                                   
Õppeteenuse liik Maksumus
Süsteemis Dream Apply esitatud sisseastumisavalduse menetlemine 50,00 €
VÕTA taotluse menetlemine: taotlus mahuga kuni 5 EAP 

iga järgmise EAP taotlemisel lisaks

30 €
4 €
Maksimaalselt 300 €/taotlus
Diplomi duplikaadi vormistamine 10,00 €
Akadeemilise õiendi duplikaadi vormistamine 20,00 €
Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi vormistamine 20,00 €